Alkohol, Drog och KBT Terapeut

 • Individanpassad samtalskontakt med alkohol & drog terapeut/KBT terapeut med stort fokus på mål och veckoschema där klienten ska vara delaktig i planeringen. KBT inriktade insatser, motiverande samtal
 • Hemuppgifter
 • Skapa rutiner och struktur i vardagen, som är den viktigaste punkten för den tilltänkta klienten.
 • Personlig tränare/coaching
 • Återfallsprevention
 • Drogtester vid indikation
 • Daglig journalanteckning
 • Digital kontakt under helger eller begränsad kontakt under helger. Bör nämnas att klienten kommer att ha noggrann helgplanering varje fredag. Träningspass kan också tillkomma på lördagar.

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan

Verksamhetsansvarig

 • 070-301 26 39
 • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

 • 070-301 26 39
 • info@millegarden.se

Kollektivboende

 • 070-201 28 20
 • info@millegarden.se