Millegårdens personal har en gedigen erfarenhet i att navigera bostadsmarknaden och har väletablerade relationer till privata hyresvärdar i flera städer. Alla klienter erbjuds stöd och hjälp i sökandet av en ny bostad i hela Sverige. Utöver stöd i bostadssökandet kan Millegården även erbjuda förstahandskontrakt  i en av Sveriges större sydliga städer samt till ett antal städer i Västra Götaland. Detta gäller för klienter som har bott i något av Millegårdens olika boendealternativ i minst 6 månader och uppfyller vissa kriterier.

För att en klient ska få tillgång till ett förstahandskontrakt via Millegården krävs det att:

  • Klienten är självförsörjande genom arbete, CSN alt en första tid med försörjningsstöd eller borgenär.
  • Klienten har förmåga att ta hand om ett hushåll och inte stör grannar.
  • Klienten uppvisar ett skötsamt leverne, har ej ett pågående missbruk eller kriminell livsstil.

Oavsett de krav som ställs görs en individuell prövning av klientens förutsättningar. 

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan

Verksamhetsansvarig

  • 070-301 26 39
  • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

  • 070-301 26 39
  • info@millegarden.se

Kollektivboende

  • 070-201 28 20
  • info@millegarden.se