Millegårdens personal har en gedigen erfarenhet i att navigera bostadsmarknaden och har väletablerade relationer till privata hyresvärdar i flera städer. Alla klienter erbjuds stöd och hjälp i sökandet av en ny bostad i hela Sverige. Utöver stöd i bostadssökandet kan Millegården årligen även erbjuda förstahandskontrakt på lägenheter i en av Sveriges större sydliga städer till klienter som har bott hos Millegårdens olika boendealternativ i minst 6 månader och uppfyller vissa kriterier.

För att en klient ska få tillgång till ett förstahandskontrakt via Millegården krävs det att:

  • Klienten är självförsörjande genom arbete, CSN alt en första tid med försörjningsstöd eller borgenär.
  • Klienten har förmåga att ta hand om ett hushåll och inte stör grannar.
  • Klienten uppvisar ett skötsamt leverne, har ej ett pågående missbruk eller kriminell livsstil.
  • Klienten har visat på att den förstår säkerhetstänk och helt har brutit med hotaktören.

Inledningsvis kommer klienten att bo i den nya lägenheten via Millegården och får överta kontraktet efter 1-3 månader. Har klienten fortsatt behov av stöd efter att kontraktet har övertagits erbjuds fortsatt stöd i form av öppenvårdsinsatser med Millegårdens personal även efter att kontraktet har övertagits.”

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan

Verksamhetsansvarig

  • 070-301 26 39
  • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

  • 070-301 26 39
  • info@millegarden.se

Kollektivboende

  • 070-201 28 20
  • info@millegarden.se