Om oss

Millegården har omfattande erfarenhet av skyddspersoner och har spetskompetens inom säkerhet och säkra transporter. Vår verksamhet omfattar utöver våra skyddade boenden.  Möjlighet till öppenvårdsinsatser efter avslutad placering.

Vår personal har mångårig polisiär erfarenhet av brottsoffer och personskyddsärenden. I vårt team har vi psykolog, socionomer och diplomerade coacher med MI utbildning och KBT. Vi har ett stort antal olika socialtjänster över hela Sverige som vi har ett bra och långsiktigt samarbete med och referenser lämnas gärna på begäran. 
 
Vi arbetar med hög säkerhet kombinerad med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och hjälp att söka bostad mm) och gör hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA och PATRIARK.

KSL -Kriminalitet som livsstil, ÅP -Återfallsprevention.

Millegården har omfattande erfarenhet av skyddspersoner och har spetskompetens inom säkerhet och säkra transporter. Vår verksamhet omfattar utöver våra skyddade boenden även familjehem och möjlighet till öppenvårdsinsatser efter avslutad placering.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Drogterapeut
 • Månadsrapportering och Slutrapportering enligt Socialtjänstens riktlinjer
 • barnansvarig
 • Ramavtal med ett antal kommuner
 • anslutna till Almega Vårdföretagarna

Verksamhetsansvarig

 • 070-301 26 39
 • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

 • 070-260 14 46
 • info@millegarden.se

Kollektivboende

 • 070-201 28 20
 • info@millegarden.se