Våra tjänster

 • TAR EMOT PLACERINGAR DYGNET RUNT (kollektivboende)
 • HÄMTNING FRÅN HELA SVERIGE
 • SÄKRA TRANSPORTER
 • PERSONAL DYGNET RUNT (kollektivboende)
 • HELPENSION (kollektivboende)
 • SÄKERHETSSAMTAL
 • HJÄLP MED MYNDIGHETSKONTAKTER
 • Utslussning till egen lägenhet med Hjälp till fortsatt stöd
 • CAP (Children are people too) är ett stödprogram för barn mellan 7-12 år, men kan vara flexibelt när det gäller ålder. I grupperna igår barn som i sin familj har upplevt våld, psykisk ohälsa och missbruk.
 • 1-HANDSKONTRAKT MED FÖRBEHÅLL
 • HOT- OCH RISKBEDÖMNINGAR; FREDA, SARA, PATRIARK
 • Familjehem
 • Säkerhetssamtal och motiverande samtal.
 • Tillgång till tolk över telefon.
 • Handlingsplan för skyddspersonen.
 • Löpande dokumentation.
 • Boendestödjare
 • ARABISKTALANDE PSYKOLOG

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan

Verksamhetsansvarig

 • 070-301 26 39
 • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

 • 070-301 26 39
 • info@millegarden.se

Kollektivboende

 • 070-201 28 20
 • info@millegarden.se