Dubbelt utsatta

Att vara utsatt för brott i nära relation och samtidigt ha ett missbruk är inte en lätt situation. Denna grupp dubbelt utsatta har ofta det svårt att få adekvat hjälp och trygghet.

Till vårt kollektivboende är dessa dubbelt utsatta kvinnor varmt välkomna. Vi värnar om att denna grupp av kvinnor ska kunna få skydd, trygghet och den omsorg som de behöver. På Millegården har vi goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med dessa personer och stärka deras väg till ett liv utan våld och droger.

Begreppet våld i nära relation kan vara missvisande då ordet “våld” kan skapa viss osäkerhet. Vi väljer därför att benämna det brott i nära relation då det inte krävs fysiskt våld för att något ska räknas som ett brott.

Är du utsatt för brott i nära relation eller om du tror att du är utsatt för brott i nära relation råder vi dig att ta kontakt med polisen på 112, Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50 eller din lokala Kvinnojour.

Är det en akut situation, ring alltid 112!

Att bli utsatt för hot, våld och eller kränkningar är allvarliga brott och de olika brotten som ryms inom benämningen Brott i nära relation är;

Psykiskt våld är den absolut vanligaste formen av våld i nära relation. Detta begrepp omfattar exempelvis trakasserier och hot, muntliga kränkningar samt att den utsatta tvingas till saker. Men även kontroll över den utsatta genom exempelvis social isolering. Vidare att förövaren utsätter andra för våld såsom familjemedlemmar, vänner och husdjur.

Fysiskt våld innebär allt från knuffar och slag till användandet av tillhyggen och vapen. Fysiskt våld ger ofta upphov till smärta, blåmärken och skador.

Ekonomiskt våld omfattar all form av kontroll genom ekonomi. Det kan vara att kontrollera utgifter, förhindra den utsatta att använda sina pengar och ta lån i den utsattas namn. Allt detta kan leda till att den utsatta får skulder vilket i sin tur leder till svårigheter att få jobb och bostad.

Materiellt våld är en form av våld mot saker och prylar som betyder något för den
utsatta personen. Det kan vara allt från småsaker till större föremål.

Digitalt våld innefattar att förövaren utövar kontroll över den utsatta med hjälp av digital teknik. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta.

Digitalt våld innefattar att förövaren utövar kontroll över den utsatta med hjälp av digital teknik. Det kan bland annat gälla förföljelse genom olika spårningsappar men även att sprida eller hota om att sprida foton av och rykten om den utsatta.

För att läsa mer om Brott i nära relation, besök Polisens hemsida;

Klicka här

Vi tar emot alla personer som är i behov av skydd och stöd.

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21