Ett liv utan kriminalitet

På Millegården har vi lång erfarenhet av arbete med avhoppare från kriminella gäng och kriminell verksamhet. Vi tror på ett liv utan kriminalitet och arbetar aktivt med att stärka individen och erbjuda ett tryggt och säkert boende. Hos oss får individen en chans att bygga upp ett liv utan kriminalitet.

Vi arbetar aktivt utifrån grundläggande planering som skapas tillsammans med varje individ och hans eller hennes behov. Våra medarbetare har lång och bred erfarenhet av att möta dessa individer och kunna erbjuda en väg från kriminalitet.

Våra boende har hög säkerhet samtidigt som vi arbetar med aktiva stödinsatser föratt på bästa sätt kunna möta individens behov.

Vi arbetar även med vittnesskydd samt med utsluss där vi fortsätter att stötta i den mån som behövs.

Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan

Kollektivboende