Avhopparverksamhet

På Millegården har vi lång erfarenhet av arbete med avhoppare från kriminella gäng och kriminell verksamhet. Vi tror på ett liv utan kriminalitet och arbetar aktivt med att stärka individen och erbjuda ett tryggt och säkert boende. Hos oss får individen en chans att bygga upp ett liv utan kriminalitet.

Vårt arbetssätt med målgruppen avhoppare och skydd. Vi arbetar alliansskapande, att bygga upp tillit och skapa ett förtroende, är av största vikt. Vår grundtanke är att det är viktigt att möta och bemöta individens behov utifrån där han/hon i nuläget befinner sig. Motivation och mottaglighet är en förutsättning för ett förändringsarbete. Vi arbetar utifrån ett bemötande med perspektiv  att förstärka det friska och fungerande hos individen.

Vi arbetar kombinerat med olika färdigheter, både sociala och praktiska, samt med avkriminalisering och beteendeförändringar. Vi är med genom hela förändringsprocessen.  Vi erbjuder stöd i att härbärgera och hålla ut i det beslut individen tagit. Vi visar på förståelse för att processen och förändringen inte är varken självklar eller enkel.

Vid placering ansöker vi omgående om sekretessmarkering. Därefter gör vi en riskbedömning och en säkerhetsbedömning, om inte detta redan innan placering är genomfört av polisen. Vi placerar klienten i en ort och i en lägenhet som vi tillsammans med socialtjänst och polis finner skyddad, lämplig och trDärefter skapar vi ihop med den enskilde och utifrån förutsättningarna för placeringen en grundstruktur för vardagen. Vi arbetar med att stötta kring veckostruktur och rutiner t.ex gör veckoplanering. Vi arbetar med sociala aktiviteter som att äta lunch, ta en fika och om personen önskar få igång träning eller annan form av aktivitet. Vi arbetar med att få igång individen i någon form av sysselsättning, antingen skola, praktik eller arbete.  Vi hjälper individen med att söka egen bostad och etablera sig på den nya orten de bor på. Vi arbetar med att stötta individen att skapa ett sammanhang och en tillhörighet i nya hemmiljön, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. 

Vi samtalar löpande om säkerhetsfrågor och påminner om vikten av att tänka på säkerheten i vardagen och i allt man gör.

Vi uppdaterar ständigt kring hotbilden och gör förnyade riskanalyser och bedömningar utifrån ny information eller andra händelser.

Vi erbjuder ÅP -återfallsprevention, MI- Motiverande Intervju, KSL- Kriminalitet Som Livsstil, ASI utredning samt ADL träning. Vi kan även genomföra regelbundna U-prover samt utandningsprover. Vi skräddarsyr och erbjuder insatser efter individens behov. Vi reviderar insatser och genomförandeplan om nya stöd- eller skyddsbehov framkommer.

Kontakt;

070-870 47 34

ramon@millegarden.se

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21