Vårt skyddade kollektivboende

kollektivboende

Millegården har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i lägenheter och har nu öppnat ett skyddat kollektivboende. Vi arbetar med hög säkerhet kombinerad med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och hjälp att söka bostad mm) och gör hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA och PATRIARK.

För kvinnor över 18 år, hot- och våldsutsatta, hedersrelaterat våld, HBTQ samt vittnesskydd.

För kvinnor över 18 år, hot- och våldsutsatta, hedersrelaterat våld, HBTQ samt vittnesskydd.
Vår personal har mångårig polisiär erfarenhet av brottsoffer och personskyddsärenden. I vårt team har vi leg psykoterapeut, beteendevetare, socionom och coacher med MI utbildning och KBT. Vi har ett stort antal olika socialtjänster över hela Sverige som vi har ett bra och långsiktigt samarbete med och referenser lämnas gärna på begäran.

Utbildningar och kunskaper hos personalen på Millegården:

– Personsäkerhet
– Socionomutbildning
– Polisutbildning
– Psykologutbildning
– Psykiatriutbildning
– Hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA, PATRIARK
– HBTQ
– Heder
– MI- och KBT-utbildning
– Beteendepedagogik

– HLR-utbildning
– Lösningsfokus

Placeringsförfrågan: 070-201 28 20

E-post: info@millegarden.se

 
 

Kontakta oss för konsultation
och åtgärdsplan!

Verksamhetsansvarig

 070-301 26 39

stefan@millegarden.se

Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan

Kollektivboende