Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan

Kollektivboende

Millegården Box 161 29 200 25 Malmö

Millegården Box 161 29 200 25 Malmö

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21