Vi tar emot alla personer som
är i behov av skydd och stöd!

Fri från våld och förtryck

Hos oss på Millegården är alla personer i behov av skydd, trygghet och omsorg välkomna. Utifrån det individuella behovet skapar vi tillsammans med klienten en genomförandeplan där vi efter kartläggning sätter in rätt stödinsatser. Detta i en för alla trygg och säker miljö.

Vi på Millegården arbetar utifrån tre huvudområden, nämligen;

Skydd – det absolut första för samtliga personer är att få skydd och säkerhet. Detta gäller i allt från säkra transporter till boendet till en fungerande vardag för personen. Vi har före detta poliser med stor kunskap om just skydd och säkerhet. Vilket vi ser som grunden för att kunna arbeta vidare med personens utsatthet.

Detta gör vi genom en grundläggande hot- och riskbedömning där vi kartlägger vilka faktorer som påverkar individens situation. Vidare arbetar vi med skydd genom att belysa risker genom att ha kontinuerliga säkerhetssamtal.

Trygghet – är nästa grundläggande faktor. Vårt mål är att alla våra klienter ska känna trygghet hos oss. Då inte enbart kopplat till boendesituationen utan också med våra medarbetare. Vi arbetar för att alla ska känna en trygghet i att vi kan vår sak och att vi finns där för våra klienter. En ömsesidig respekt är grunden för vårt
arbete där varje klient ska känna sig trygg i att vi finns tillgängligaVåra verktyg för att skapa trygghet är dels FREDA, SARA och PATRIARK-V2 där vi skapar en bättre förståelse för individens utsatthet och vilka behov som finns. Vilket bidrar till att vi kan sätta in rätt insatser vid rätt tillfälle.

Omsorg – är det tredje området som vårt arbete fokuserar kring. Det behövs oftast en hel del stöd och omsorg till dessa utsatta personer. Med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda mångfacetterade insatser för att kunna ge bästa möjliga omsorg.

Här möter vi våra klienter med hjälp av boendestödjare, samtalsterapeuter, psykologer. Vi anpassar varje genomförandeplan efter klientens behov och önskemål.

Vi erbjuder bland annat samtal med psykolog och psykoterapeut samt motiverande samtal (MI). I det fall som det behövs erbjuder vi drog- och återfallsprevention samt kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi utför även begåvningsbedömningar samt utredning för PTSD och vidare traumabehandling med erfaren personal. Vi har en sjuksköterska som hanterar medicin och delegering till personalen.

Vår styrka ligger i vår kunskap, erfarenhet och flexibilitet.

Vi tar emot alla personer som är i behov av skydd och stöd.

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21