Välkommen till Millegården!

Fri från våld och förtryck.

På Millegården arbetar vi sedan år 2015 utifrån att alla har rätt till ett liv fritt från hot och våld! Vi tillhandahåller skyddat boende för hot- och våldsutsatta vuxna och barn. Vi tar emot personer från hela landet och ombesörjer säker och trygg hämtning och transport till boendet.

Våra olika boendeformer gör oss flexibla och anpassningsbara utifrån de individuella behoven. Vår samlade personalstyrka har en bred kunskap och erfarenhet från olika områden. Vilket också gör att vi på ett bra sätt kan möta de behov som finns utifrån skydd, trygghet och omsorg. Hos oss är också husdjur varmt välkomna!

Som ett av få skyddade boenden i Sverige erbjuder vi även en trygg och säker plats för de mest utsatta kvinnorna i samhället. De som är dubbelt utsatta med både brott i nära relation samt exempelvis beroendeproblematik, hedersrelaterat våld, PTSD eller hög ålder. Hos oss får dessa kvinnor det stöd och den omsorg som de behöver för att leva ett hälsosamt liv fritt från hot, våld och trakasserier.

Vi kan ta emot alla personer som är i behov av skydd och stöd:

Skyddat boende

Vi tillhandahåller skyddat boende för våld- och hotutsatta kvinnor och män samt deras barn från hela landet. Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhoppare från kriminell verksamhet. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och har kontakt med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsutredare samt konsultationsteamet (avhopparverksamhet för kriminella).

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan!

Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan Lägenheter

Placeringsförfrågan Kollektivboende