På Millegården arbetar vi sedan år 2015 utifrån att alla har rätt till ett liv fritt från hot och våld!

Vår verksamhet är engagerad i att tillhandahålla säkra/hemliga boenden för både vuxna och barn som har upplevt traumatiska effekter av våld och hot. 

Vi har ett stort antal lägenheter i varierande storlek på olika orter i södra Sverige samt ett kollektivt boende med personal i boendet dygnet runt.

Vi garanterar säkerheten för dem vi arbetar med, och säkerställer att de tryggt transporteras från sin nuvarande situation till vårt skyddade boende. På våra säkra bostäder tillhandahåller vi en stöttande och omsorgsfull miljö, och ser till att varje individ får den hjälp och vård de behöver för att påbörja sin återhämtningsprocess.

Vi har en högt kvalificerad grupp av professionella som är hängivna i att hjälpa varje person att bygga upp motståndskraft och styrka, och stärka dem att ta kontroll över sina liv. Vårt ultimata mål är att erbjuda ett tryggt friställe där varje individ kan lära sig, växa och gå framåt i livet med en nyfunnen känsla av hopp och handlingskraft. 

Våra tjänster

Läs mer

Boendeformer

Läs mer

Dubbelt utsatta

Läs mer

Välkommen till Millegården

 • Hämtning och transport av skyddspersonen till boendet
 • Möjlighet för skyddspersonen att ta med sig husdjur
 • Skyddade lägenheter på flera orter
 • Skräddarsydda insatser efter individens behov
 • KSL – Kriminalitet som livsstil
 • ÅP – Återfallsprevention
 • ASI – Addiction Severity Index
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • ADL-träning
 • MI – Motiverande Intervju
 • Hjälp att söka egen bostad
 • Utsluss

På Millegården arbetar vi sedan år 2015 utifrån att alla har rätt till ett liv fritt från hot och våld! Vi tillhandahåller skyddat boende för hot- och våldsutsatta vuxna och barn. Vi tar emot personer från hela landet och ombesörjer säker och trygg hämtning och transport till boendet.

Våra olika boendeformer gör oss flexibla och anpassningsbara utifrån de individuella behoven. Vår samlade personalstyrka har en bred kunskap och erfarenhet från olika områden. Vilket också gör att vi på ett bra sätt kan möta de behov som finns utifrån skydd, trygghet och omsorg. Hos oss är också husdjur varmt välkomna!

Som ett av få skyddade boenden i Sverige erbjuder vi även en trygg och säker plats för de mest utsatta kvinnorna i samhället. De som är dubbelt utsatta med både brott i nära relation samt exempelvis beroendeproblematik, hedersrelaterat våld, PTSD eller hög ålder. Hos oss får dessa kvinnor det stöd och den omsorg som de behöver för att leva ett hälsosamt liv fritt från hot, våld och trakasserier.

Vi tillhandahåller skyddat boende för våld- och hotutsatta kvinnor och män samt deras barn från hela landet. Verksamheten omfattar exempelvis enskilda personer och par utsatta för hot, våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhoppare från kriminell verksamhet. Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och har kontakt med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsutredare samt konsultationsteamet (avhopparverksamhet för kriminella).

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan!

Det är av yttersta vikt att uppmärksamma personer som kan ha upplevt våld, hot eller emotionellt beroende, samt de som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller beroendeproblematik. Det är vitalt att vi ger vårt stöd och ger dem en säker och trygg miljö när de kämpar med sina tidigare erfarenheter. Det är viktigt att vi erkänner deras sårbarhet och ser till att de skyddas från skada och alla former av beroende. När vi går vidare är det viktigt att fortsätta att prioritera deras välbefinnande, erbjuda dem vägledning och nödvändiga resurser för att hjälpa dem på deras läkningsresa.

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21