Vi tror på ett liv
utan hot och våld!

Välkommen till Millegården! Vårt team består av professionella personer med olika färdigheter och erfarenheter från olika områden som t ex polisen, socialtjänst, HBV-hem och beteendevetenskap. Vi är stolta över vår personals unika expertis och deras förmåga att ge våra klienter den bästa omsorgen och skyddet möjligt. Samarbetet med våra klienter och deras familjer är också en viktig del av vårt arbete, vilket är varför vi aktivt främjar relationer med dem vi tar hand om. Om du har några frågor eller oro, tveka inte att kontakta oss för mer information. Vårt team kommer alltid vara glada att hjälpa dig.

Våra boenden

Ett liv utan kriminalitet

Våra tjänster

Våra tjänster

Läs mer

Boendeformer

Läs mer

Dubbelt utsatta

Läs mer

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21