Vårt kollektiv

Vårt kollektiv riktar sig till kvinnor med skyddsbehov och en komplex problematik. Skyddspersonen erbjuds det stöd som behövs i individens mående i kombination med ett boende på säker plats. Tanken är att skapa en trygg plats för kvinnor som blivit utsatta för hot, våld, heder och förtryck och har PTSD och annan problematik.

Skyddat boende
Kollektivet har skyddsklass 3 med larm som är kopplat till vaktbolag, kameraövervakning och skyddsfilm på fönstren.

Bemanning dygnet runt
Vårt kollektivet är bemannat dygnet runt av vår välutbildade personal.

Eget rum
Hos oss får skyddspersonen ett eget rum med TV, privat dusch och toalett. Övriga ytor som kök, uppehållsrum och tvättstuga delar skyddspersonerna på.

Allt ingår
Mat, sängkläder, husgeråd och transporter mm ingår i placeringskostnaden. Skyddspersonen får själv betala hygienartiklar och kläder. 

Säkra transporter
Vi erbjuder hämtning och säker transport till vårt kollektiv.

Säkerhetssamtal
Vi samtalar löpande om skydd och säkerhet med skyddspersonen och hjälper henne att förstå vikten av det i den nya vardagen.

Riskbedömningar
Vår personal är utbildad i olika riskbedömningar som FREDA, SARA, Patriark och SAM.

ADL-träning
Vi stöttar och hjälper skyddspersonen med aktiviteter som regelbundet måste utföras för att leva ett självständigt liv.

Beroendeproblematik
Om skyddspersonen har en tidigare beroendeproblematik kan vi hjälpa till vid kontakten med LARO, göra ÅP – Återfallsprevention – och ta alkohol- och drogtester vid misstanke om påverkan samt på rutin vid önskemål.

Stöd med att bryta tidigare beteendemönster och lära sig nya tankemönster
Vi är med i förändringsprocessen och är tydliga med att vi förstår att den varken är självklar eller enkel.

Aktiviteter
Utflykter med personal, möjligheter att träna på gym, simma, bibliotek, shopping, stor trädgård i anslutning till naturen, olika sittgrupper, grillplats, hängmatta.

Stöd med att söka utbildning, skola, sysselsättning
Vi arbetar med att hjälpa skyddspersonen till någon form av sysselsättning som utbildning, arbete eller praktik. Vi kan hjälpa till att skapa ett CV, personligt brev och öva med t ex rollspel inför en eventuell arbetsintervju.

Sjuksköterska
Vi har en sjuksköterska kopplad till verksamheten som hanterar eventuell medicinering.

Stöd att söka egen bostad
Vi hjälper skyddspersonen med att registrera sig på olika bostadssidor och stöttar vid kontakt med hyresvärdar.

Utsluss
När skyddspersonen är trygg och redo att flytta från vårt kollektiv kan vi erbjuda fortsatt placering i någon av våra skyddade lägenheter eller genom utsluss.

Placeringsförfrågan

010-641 00 79

placeringsforfragan@millegarden.se

Verksamhetsansvarig

010-660 08 79

stefan@millegarden.se

Kollektivboende

010-650 01 21