Våra
boendeformer

Hos oss är alla personer i behov av skydd, trygghet och omsorg välkomna och vi ombesörjer säker hämtning samt säker transport till boendet. Vi tar emot personer från hela landet.

Då vi inte tycker att husdjur ska vara ett hinder för ett liv utan hot och våld, är husdjur varmt välkomna i kollektivet samt de flesta av våra lägenheter.

Våra olika boende ligger i miljöer nära skog och natur samt stadsmiljö med tillgång till butiker och kollektivtrafik. Detta utan att minska på säkerheten.

Kontakta oss gärna för ytterligare information
eller vid eventuella frågor!

Vårt kollektivboende 

Skydd Boendet har ett mycket högt skalskydd (klass 3) och det finns väl inarbetade rutiner för att upprätthålla detta. Den stora utmaningen inom skyddet är klientens eget riskbeteende som kan bero på okunskap, psykisk ohälsa eller ambivalens att lämna förövare. För att etablera ett långsiktigt skydd krävs goda kunskaper hos personalen så att de kan ge återkommande säkerhetsgenomgångar och stöttning till klienten kring skydd. Personalen arbetar relationsbyggande och hjälper klienter att hantera ångest och ensamhetskänslor som kan göra det svårt att stå fast i beslutet att bryta upp med partner eller hela släkten. Psykosocial problematik Vi välkomnar alla som flyr från våldet och ger det stöd som behövs för att sluta använda destruktiva copingstrategier. Vi har möjlighet att ta emot personer som använt droger för att hantera en traumatisk miljö. Som hjälp för bibehållen nykterhet kan vi erbjuda drogtester, återfallsprevention och samtal för att hantera ångest, ensamhet och traumareaktioner. Vi tar ej emot placeringar där missbruk är huvudproblematiken och boendet är alltid drogfritt. Vi har möjlighet att ta emot personer som självskadar på olika vis. Vi har ingen möjlighet att ta emot personer som själva är utåtagerande. PTSD Vid svåra traumareaktioner med långa perioder av dissociation eller flashbacks är det svårt att upprätthålla rutiner för ett bra skydd på egen hand. Vi har därför personal med lång erfarenhet av traumabehandling och kan identifiera triggers samt lära ut metoder för att bryta dissociation och flashback och därmed få den boende mer stabil i sitt mående. Heder Personal har erfarenhet av klienter som varit utsatta för hedersrelaterat våld samt certifierad i PATRIARK-V2. Yttersta målet med riskbedömningen och riskhanteringen är att bistå klienten med ett preventivt arbete. Tillsammans identifiera vilka risker som existerar och med ansvarig socialsekreterare placera och sätta in åtgärder för att undvika framtida situationer med våld. Personal stöttar klienter som varit hårt kontrollerade att hantera sin frihet och stöttar upp med gränssättning vid destruktiva beteenden. Personal är med och fångar upp klienter med känslor av ensamhet efter att ha brutit med hela släkten. Äldre Huset är i ett våningsplan utan trösklar och lättillgängligt även för äldre att ta sig fram. Badrummen är utrustade med toalettstöd och duschpall. All omvårdnad utgår från den boendes egna vanor och behov. Det finns möjlighet till viss omvårdnad samt att få tillagad mat. Kollektivet erbjuder aktiviteter både på och utanför boendet. 

I våra Egna lägenheter erbjuder vi skyddsplaceringar med hög säkerhet för hot- och våldsutsatta personer oavsett ålder och könsidentitet. Vi tar emot allt från personer som kommer ensamma till hela familjer.

Fri från våld och förtryck

Kontakta oss för konsultation och åtgärdsplan.

Verksamhetsansvarig

Placeringsförfrågan

Kollektivboende