EGNA LÄGENHETER

Skyddat boende i egna lägenheter

Millegården har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i lägenheter. Vi arbetar med hög säkerhet kombinerad med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och hjälp att söka bostad mm) och gör hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA och PATRIARK. 

För alla singel- och familjehushåll, hot- och våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn oavsett ålder, par, HBTQ  samt vittnesskydd.

 • HUSDJUR ÄR VÄLKOMNA
 • HÄMTNING FRÅN HELA SVERIGE
 • SÄKRA TRANSPORTER
 • EGNA LÄGENHETER MED SJÄLVHUSHÅLL
 • AKTIVITETER
 • SOCIONOMER
 • FD POLISER
 • SÄKERHETSSAMTAL
 • ARABISKTALANDE PSYKOLOG
 • HBTQ certifierad personal
 • MI- OCH KBT-UTBILDAD PERSONAL
 • HBTQ certifierad personal.
 • BOENDESTÖDJARE
 • HJÄLP MED MYNDIGHETSKONTAKTER
 • 1-HANDSKONTRAKT MED FÖRBEHÅLL
 • HOT- OCH RISKBEDÖMNINGAR; FREDA, SARA, PATRIARK
 • MÅNADSRAPPORTERING
Millegården bedriver sedan 2015 skyddat boende i egna hemtrevliga lägenheter med självhushåll på olika orter i Skåne och i Västra Götaland.
Vår personal har mångårig polisiär erfarenhet av brottsoffer och personskyddsärenden. I vårt team har vi leg psykoterapeut, beteendevetare, socionom och coacher med MI utbildning och KBT. Vi har ett stort antal olika socialtjänster över hela Sverige som vi har ett bra och långsiktigt samarbete med och referenser lämnas gärna på begäran.

Utbildningar och kunskaper hos personalen på Millegården:

– Personsäkerhet
– Socionomutbildning
– Polisutbildning
– Psykologutbildning
– Psykiatriutbildning
– Hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA, PATRIARK
– HBTQ
– Heder
– MI- och KBT-utbildning
– Beteendepedagogik

– HLR-utbildning
– Lösningsfokus

Placeringsförfrågan: 070-224 84 87

E-post: info@millegarden.se

 
 

Kontakta oss för konsultation
och åtgärdsplan

Verksamhetsansvarig

 070-301 26 39

stefan@millegarden.se

Verksamhetsansvarig

 • 070-301 26 39
 • stefan@millegarden.se

Placeringsförfrågan

 • 070-260 14 46
 • info@millegarden.se

Kollektivboende

 • 070-201 28 20
 • info@millegarden.se